Prednosti uporabe elektronske fakture

Dandanes potrebuje vsak podjetnik preproste rešitve na vsakdanje naloge, kot je izdajanje računov. Slednje je ena izmed konstant vsakega velikega in majhnega podjetnika in lahko vzame precej časa, če postopek ni vsaj deloma avtomatiziran. Elektronska faktura nam poenostavi proces vsakodnevnega poslovanja in obenem prihrani veliko sredstev skozi leto. Večina računov je danes v papirnati ali e-poštni obliki, ki je lahko nepregledna ali pa se izgubi. V tem kratkem članku bi vam radi predstavili, zakaj nam elektronsko izdajanje računov lahko pomaga prihraniti veliko časa in stroškov. Continue reading “Prednosti uporabe elektronske fakture” »

PREHRANSKI SVETOVALEC I. (DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRAN ZDRAVSTVENIK NA PODROČJU DIETETIKE) – M/Ž ; PROGRAMIRANJE ENERGIJSKE IN BIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNE BOLNIŠKE PREHRANE, ANALIZE IN SENZUALNO OCENJEVANJE PROGRAMIRANJE DIETOTERAPEVTSKE PREHRA

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

PRAVNA SVETOVALKA – M/Ž ; -POJASNILO UPRAVIČENCEM DO PRAVNE POMOČI O PRAVNEM POLOŽAJU V NJEGOVI ZADEVI IN KRATEK NASVET O MOŽNOSTIH ZA SKLENITEV IZVENSODNE PORAVNAVE, O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH PRI UVEDBI POSTOPKA, O PRISTOJNOSTIH SODIŠČ, O PROCESNIH PRAVI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 16.04.2010
Naziv delodajalca: Primorski pravni center, Koper

ZDRAVSTVENI SODELAVEC I (E047077) – PRIPRAVNIK – M/Ž ; IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI CENTRA, INŠTITUTA, OBMOČNIMI ZZV IN ZU

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

POSREDNIK ZA ZAPOSLOVANJE – M/Ž ; SESTAVLJANJE, VODENJE IN KONTROLA EVIDENC ISKALCEV ZAPOSLITVE, KI SO ALI BODO VKLJUČENI V ZAPOSLITVENI CENTER, ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z OBLIKOVANJEM PROGRAMA V ZAPOSLITVENEM CENTRU, POMOČ PRI OBLIK

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 18 mesecev
Prijava je mogoča do: 11.04.2010
Naziv delodajalca: AGENCIJA M SERVIS D.O.O.; POSLOVALNICA MARIBOR I

PREHRANSKI SVETOVALEC I. (DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRAN ZDRAVSTVENIK NA PODROČJU DIETETIKE) – M/Ž ; PROGRAMIRANJE ENERGIJSKE IN BIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNE BOLNIŠKE PREHRANE, ANALIZE IN SENZUALNO OCENJEVANJE PROGRAMIRANJE DIETOTERAPEVTSKE PREHRA

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD1, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK – M/Ž ; DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA SPECIALISTIČNI RAVNI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČN

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 15.04.2010
Naziv delodajalca: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

PRAVNA SVETOVALKA – M/Ž ; -POJASNILO UPRAVIČENCEM DO PRAVNE POMOČI O PRAVNEM POLOŽAJU V NJEGOVI ZADEVI IN KRATEK NASVET O MOŽNOSTIH ZA SKLENITEV IZVENSODNE PORAVNAVE, O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH PRI UVEDBI POSTOPKA, O PRISTOJNOSTIH SODIŠČ, O PROCESNIH PRAVI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 16.04.2010
Naziv delodajalca: Primorski pravni center, Koper

POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž ; NUDENJE ADMINISTRATIVNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE SODELAVCEM IN VODSTVU PODJETJA, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI IN POSLOVNIMI PARTNERJI OSEBNO IN PO TELEFONU, IZDAJANJE RAČUNOV IN EVIDENTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, PRIPRAVA DOKUMENTOV Z

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 09.05.2010
Naziv delodajalca: DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI MEDICINSKI CENTER D.O.O. ZALOŠČE