Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 19.04.2010
Naziv delodajalca: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

BIBLIOTEKAR – M/Ž ; IZBOR, NABAVA, BIBLIOGRAFSKA OBDELAVA, IZLOČANJE, ZAŠČITA, HRAMBA IN POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA TER DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV,INFORMACIJSKA IN REFERALNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI,OBLIKOVANJE LASTNIH INFORMACIJSKIH
Wordpress website enhanced by true google 404