Tujci oziroma tuji državljani, tako fizične kot pravne osebe, lahko ustanovijo podjetje v Sloveniji. Pri tem velja, da za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo ne potrebujejo posebnih dovoljenj. Identifikacijska DDV številka v Sloveniji prav tako ni omejena na rezidentstvo ustanoviteljev firme. Za vpis v register zavezancev za oddajo davka na dodano vrednost je sicer potrebno predložiti nekoliko več dokumentacije, če je zastopnik podjetja državljan države izven Evropske Unije.

DDV številka v Sloveniji

Slovensko državljanstvo zatorej ni potrebno za ustanovitev družbe in vstop v sistem davka na dodano vrednost. Tuji državljani, kot fizične osebe, za ustanovitev podjetja potrebujejo le osebni dokument ter EMŠO. Če pa želijo podjetje ustanoviti pravne osebe s tujim državljanstvom, pa poleg omenjene dokumentacije potrebujejo še overjen izpisek iz poslovnega registra tuje oziroma matične države. 

Identifikacija davka na dodano vrednost za tujce 

Vsako podjetje, ki ga ustanovi tuji državljan, se mora pred pričetkom poslovanja identificirati, ali bo vstopilo v sistem davka na dodano vrednost. Identifikacijska DDV številka v Sloveniji je zatorej namenjena tistim družbam, ki se prostovoljno odločijo za vstop v sistem ali pa v sistem morajo vstopiti ob določenih pogojih, ki jih predpisuje davčna zakonodaja.

Eden izmed predpisov je tudi ta, da vstop v davčni sistem ni obvezen za podjetja, ki so v lasti tujih državljanov, kateri tudi niso slovenski rezidenti in davčni rezidenti, ter opravljajo storitve, ki so oproščene dobave blaga s pravico do odbitka davka.

Specializirano podjetje ProTax tako nudi svoje storitve, ki zagotavljajo hitro in enostavno premagovanje birokratskih ovir, pri čemer v imenu novoustanovljene družbe poskrbijo za urejanje vse potrebne dokumentacije in vlaganje dokazil na pristojne državne organe. 

DDV številka v Sloveniji za tuje državljane
Wordpress website enhanced by true google 404