Gospodarski tokovi, februar 2010

Kot je znano, so prav banke oziroma bankirji zaradi svoje požrešnosti in moralne izprijenosti prvi in največji krivec za finančno in posledično tudi gospodarsko krizo. Navzlic temu se nikakor niso pripravljeni odpovedati nerazumno visokim plačam, nagradam, odpravninam in kar je še takšnih nezasluženih prejemkov. Podobno se tudi razvite države krčevito oklepajo v času njihove največje gospodarske moči pridobljenih pozicij in privilegijev. Za ohranitev pridobljenega visokega življenskega standarda svojih prebivalcev so se pripravljene tudi na veliko zadolževati na račun prihodnjih generacij. Continue reading “Gospodarski tokovi, februar 2010” »

Gospodarski tokovi, januar 2010

Prehodni čas med starim in novim letom že sam po sebi spodbuja ljudi k temu, da na novo premislimo o svojem in našem skupnem preteklem in prihodnjem ravnanju. Še bolj kot to nas, pravzaprav kar celotno človeštvo, v to silijo spoznanja o tem, da nas dosedanji razvojni model utegne kaj kmalu pripeljati v slepo ulico, iz katere bomo težko našli izhod. Obstaja kritični naravni kapital, ki ga ni mogoče nadomestiti s tehnologijami in ga je zato treba absolutno zaščititi. Globalnost podnebnih sprememb, naglo napredujoče zmanjševanje biotske raznovrstnosti in vse večja ogroženost vodnih virov terjajo takojšnje obvezujoče mednarodne dogovore. Continue reading “Gospodarski tokovi, januar 2010” »

Gospodarski tokovi, december 2009

Glede na to, da so slovenski politiki in mediji v minulem mesecu največ časa in prostora namenili arbitražnemu (ne)sporazumu med predsednikoma Pahorjem in Kosorjevo bi morali vsaj del tega prispevka posvetiti tudi problemu nedokončane razmejitve med Slovenijo in Hrvaško, saj ima v končni fazi tudi pomembne posledice za slovensko gospodarstvo. Je pa o tem težko povedati kaj novega, kaj šele kaj takšnega, kar bi imelo kakršen koli vpliv na razsodbo arbitražnega sodišča.
Zato se bomo raje posvetili tekočim gibanjem v slovenskem gospodarstvu in izgledom za bližnjo prihodnost. Vseh pet ključnih konjunkturnih kazalnikov je v prvi polovici leta nazadovalo za več kot 20 odstotkov, ugotavlja direktor Umarja Boštjan Vasle. Continue reading “Gospodarski tokovi, december 2009” »