PREHRANSKI SVETOVALEC I. (DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRAN ZDRAVSTVENIK NA PODROČJU DIETETIKE) – M/Ž ; PROGRAMIRANJE ENERGIJSKE IN BIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNE BOLNIŠKE PREHRANE, ANALIZE IN SENZUALNO OCENJEVANJE PROGRAMIRANJE DIETOTERAPEVTSKE PREHRA

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

PRAVNA SVETOVALKA – M/Ž ; -POJASNILO UPRAVIČENCEM DO PRAVNE POMOČI O PRAVNEM POLOŽAJU V NJEGOVI ZADEVI IN KRATEK NASVET O MOŽNOSTIH ZA SKLENITEV IZVENSODNE PORAVNAVE, O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH PRI UVEDBI POSTOPKA, O PRISTOJNOSTIH SODIŠČ, O PROCESNIH PRAVI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 16.04.2010
Naziv delodajalca: Primorski pravni center, Koper

ZDRAVSTVENI SODELAVEC I (E047077) – PRIPRAVNIK – M/Ž ; IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI CENTRA, INŠTITUTA, OBMOČNIMI ZZV IN ZU

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

PREHRANSKI SVETOVALEC I. (DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRAN ZDRAVSTVENIK NA PODROČJU DIETETIKE) – M/Ž ; PROGRAMIRANJE ENERGIJSKE IN BIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNE BOLNIŠKE PREHRANE, ANALIZE IN SENZUALNO OCENJEVANJE PROGRAMIRANJE DIETOTERAPEVTSKE PREHRA

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

POSREDNIK ZA ZAPOSLOVANJE – M/Ž ; SESTAVLJANJE, VODENJE IN KONTROLA EVIDENC ISKALCEV ZAPOSLITVE, KI SO ALI BODO VKLJUČENI V ZAPOSLITVENI CENTER, ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z OBLIKOVANJEM PROGRAMA V ZAPOSLITVENEM CENTRU, POMOČ PRI OBLIK

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 18 mesecev
Prijava je mogoča do: 11.04.2010
Naziv delodajalca: AGENCIJA M SERVIS D.O.O.; POSLOVALNICA MARIBOR I

PRAVNA SVETOVALKA – M/Ž ; -POJASNILO UPRAVIČENCEM DO PRAVNE POMOČI O PRAVNEM POLOŽAJU V NJEGOVI ZADEVI IN KRATEK NASVET O MOŽNOSTIH ZA SKLENITEV IZVENSODNE PORAVNAVE, O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH PRI UVEDBI POSTOPKA, O PRISTOJNOSTIH SODIŠČ, O PROCESNIH PRAVI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 16.04.2010
Naziv delodajalca: Primorski pravni center, Koper

ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD1, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK – M/Ž ; DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA SPECIALISTIČNI RAVNI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČN

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 15.04.2010
Naziv delodajalca: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

POSREDNIK ZA ZAPOSLOVANJE – M/Ž ; SESTAVLJANJE, VODENJE IN KONTROLA EVIDENC ISKALCEV ZAPOSLITVE, KI SO ALI BODO VKLJUČENI V ZAPOSLITVENI CENTER, ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z OBLIKOVANJEM PROGRAMA V ZAPOSLITVENEM CENTRU, POMOČ PRI OBLIK

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 18 mesecev
Prijava je mogoča do: 11.04.2010
Naziv delodajalca: AGENCIJA M SERVIS D.O.O.; POSLOVALNICA MARIBOR I

ZDRAVSTVENI SODELAVEC I (E047077) – PRIPRAVNIK – M/Ž ; IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI CENTRA, INŠTITUTA, OBMOČNIMI ZZV IN ZU

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije