Zakonodaja s področja zaposlovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)Ur.l. RS, št. 5/1991 (17/1991 popr., 2/1994 popr.) Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)Ur.l. RS, št. 63/2004 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)Ur.l. RS, št. 2/2004 (10/2004 popr.) Zakon

Wordpress website enhanced by true google 404