Gospodarski tokovi, oktober 2009

V zadnjem času se pomembni dogodki in odločitve v Sloveniji vrstijo s tako naglico, da ji navadni državljan težko sledi. Vse bolj jasno postaja, da živimo v prelomnem času. Ekonomska in socialna kriza se kaže v vse večji ostrini in terja vse bolj radikalne posege v dosedanji način funkcioniranja slovenske družbe v celoti in gospodarstva še posebej. Prevelike javne porabe nikakor ne uspemo zajeziti in ob bistveno manjših prilivih v proračun so se stvari zaostrile do te mere, da sedaj posegamo po zamrznitvah plač v javnem sektorju, po zamrznitvah pokojnin in socialnih transferjev, po spremembah v sistemu zdravstvenega zavarovanja, po interventnih zakonih itd.

Continue reading “Gospodarski tokovi, oktober 2009” »