Zakonodaja s področja zaposlovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
Ur.l. RS, št. 5/1991 (17/1991 popr., 2/1994 popr.)


Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
Ur.l. RS, št. 63/2004


Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
Ur.l. RS, št. 2/2004 (10/2004 popr.)


Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)
Ur.l. RS, št. 76/2007


Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)
Ur.l. RS, št. 42/2009


Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)
Ur.l. RS, št. 5/2009


Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
Ur.l. RS, št. 59/2007 (63/2007 popr.)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *