ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD3 ZA POTREBE KLINIČNEGA IMŠTITUTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA – M/Ž ; IZVAJANJE NALOG ZDRAVNIKA,ZA KATERE JE USPOSOBLJEN S STROKOVNIM IZPITOM OZ. SEKUNDARIATOM,OPRAVLJANJE MEDICI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 13.04.2010
Naziv delodajalca: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ZAHTEVNA KNJIGOVODSKA DELA – M/Ž ; AŽURNO IN USTREZNO ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, OBDELOVANJE, USKLAJEVANJE IN ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKIH LISTIN, USTREZNO KNJIŽENJE, VODENJE, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH EVIDENC, VODENJE GLAVNE KNJIGE, IZDELOVANJE POROČIL IN OBRA

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: TRGOAVTO KOPER, trgovina d.d.

VZDRŽEVALEC V ZGORNJESAVINJSKI DOLINI – M/Ž ; IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV STROJEV IN NAPRAV, REDNO VZDRŽEVANJE ZAHTEVNEJŠIH STROJNIH DELOV NA PODROČJU MEHANIKE, HIDRAVLIKE IN PNEVMATIKE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH GENERALNIH OBNOV STROJEV, PREDLAGANJE IZ

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 22.04.2010
Naziv delodajalca: TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.

ZAHTEVNA KNJIGOVODSKA DELA – M/Ž ; AŽURNO IN USTREZNO ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, OBDELOVANJE, USKLAJEVANJE IN ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKIH LISTIN, USTREZNO KNJIŽENJE, VODENJE, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH EVIDENC, VODENJE GLAVNE KNJIGE, IZDELOVANJE POROČIL IN OBRA

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: TRGOAVTO KOPER, trgovina d.d.

VZDRŽEVALEC V ZGORNJESAVINJSKI DOLINI – M/Ž ; IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV STROJEV IN NAPRAV, REDNO VZDRŽEVANJE ZAHTEVNEJŠIH STROJNIH DELOV NA PODROČJU MEHANIKE, HIDRAVLIKE IN PNEVMATIKE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH GENERALNIH OBNOV STROJEV, PREDLAGANJE IZ

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 22.04.2010
Naziv delodajalca: TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.

VOZNIK – DOSTAVLJAVEC – M/Ž ; VOŽNJA LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, DOSTAVA BLAGA NA DOM, PRENAŠANJE BREMEN DO 25 KG, PRODAJA NA TERENU, POSPEŠEVANJE PRODAJE, USKLAJEVANJE ROKOV ZA DOSTAVO, PRIKLJUČEVANJE PLINSKIH JEKLENK NA TROŠILA IN MANJŠA SERVISNA OPRAVIL

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev
Prijava je mogoča do: 17.04.2010
Naziv delodajalca: ISTRABENZ PLINI d.o.o.; “POSLOVNA ENOTA VZHODNA SLOVENIJA”

VODJA SERVISA – M/Ž ; ZARADI ŠIRITVE POSLOVANJA NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU, TER DODATNIH ZAHTEV ORGANIZACIJE V NAŠ KOLEKTIV SPREJMEMO NOVEGA SODELAVCA- VODJO SERVISA. NJEGOVA NALOGA BO SKRB ZA NEMOTENO DELO V PROIZVODNJI IN NA TERENU, VODENJE MANJŠE SKUPINE

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 09.05.2010
Naziv delodajalca: STUBELJ proizvodnja in inženiring d.o.o.

OPERATER OBLIKOVALEC – M/Ž ; SAMOSTOJNO, KVALITETNO TER AŽURNO DELO NA DELOVNI POSTAJI S PRIPADAJOČIMI PROGRAMI V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI ZAHTEVAMI DN, NADZOR MONTAŽE PRED IZDELAVO TISKOVNE FORME, ARHIVIRANJE STARIH DN, SAMOSTOJNO DELO S PROGRAMI ZA OBDELOV

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 3 mesece
Prijava je mogoča do: 14.04.2010
Naziv delodajalca: CETIS, GRAFIČNE IN DOKUMENTACIJSKE STORITVE, D.D.

VODJA PROJEKTOV NA KOROŠKEM – M/Ž ; VODENJE PROJEKTOV OD NAROČILA DO POTRDITVE PROIZVODNJE, KONTAKTIRANJE, OBISKOVANJE, SVETOVANJE STRANKAM, ISKANJE IN RAZVIJANJE NOVIH TEHNOLOŠKIH REŠITEV TER PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE, KOORDINIRANJE DELA MED RAZLIČNIMI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.

VODJA KLJUČNIH KUPCEV – ZAČETNIK – M/Ž ; NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN USKLAJEVANJE PRODAJNO STRATEŠKIH AKTIVNOSTI PRI KLJUČNIH KUPCIH ZA DOSEGANJE PLANIRANE REALIZACIJE, OSTALA DELA, KI SO V SKLADU Z DELAVČEVIMI ZNANJI IN SPOSOBNOSTMI, PO NAVODI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: HENKEL SLOVENIJA PODJETJE ZA PROIZVODNJO PRALNIH SREDSTEV, KOZMETIKE IN DRUGIH KEMIČNIH PROIZVODOV IN ZA IZVAJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI D.O.O.