ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOG – M/Ž ; SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NADZOR NAD KAKOVOSTJO IN STROKOVNOSTJO

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 17.04.2010
Naziv delodajalca: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

ZDRAVSTVENI SODELAVEC I (E047077) – PRIPRAVNIK – M/Ž ; IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI CENTRA, INŠTITUTA, OBMOČNIMI ZZV IN ZU

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 10.04.2010
Naziv delodajalca: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

POSREDNIK ZA ZAPOSLOVANJE – M/Ž ; SESTAVLJANJE, VODENJE IN KONTROLA EVIDENC ISKALCEV ZAPOSLITVE, KI SO ALI BODO VKLJUČENI V ZAPOSLITVENI CENTER, ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z OBLIKOVANJEM PROGRAMA V ZAPOSLITVENEM CENTRU, POMOČ PRI OBLIK

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 18 mesecev
Prijava je mogoča do: 11.04.2010
Naziv delodajalca: AGENCIJA M SERVIS D.O.O.; POSLOVALNICA MARIBOR I

POSLOVNA SEKRETARKA – M/Ž ; ADMINISTRATIVNA IN ORGANIZACIJSKA PODPORA SODELAVCEM IN VODSTVU PODJETJA, SKRB ZA KOMUNICIRANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI, TEKOČE OBVEŠČANJE O NOVOSTIH, OSKRBA Z MARKETINŠKIM MATERIALOM, ORGANIZIRANJE SESTANKOV, VODENJE PREDPISANI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 12.04.2010
Naziv delodajalca: MREŽA NEPREMIČNIN D.O.O.

ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD1, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK – M/Ž ; DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA SPECIALISTIČNI RAVNI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČN

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 15.04.2010
Naziv delodajalca: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD3 ZA POTREBE KLINIČNEGA IMŠTITUTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA – M/Ž ; IZVAJANJE NALOG ZDRAVNIKA,ZA KATERE JE USPOSOBLJEN S STROKOVNIM IZPITOM OZ. SEKUNDARIATOM,OPRAVLJANJE MEDICI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 13.04.2010
Naziv delodajalca: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž ; NUDENJE ADMINISTRATIVNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE SODELAVCEM IN VODSTVU PODJETJA, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI IN POSLOVNIMI PARTNERJI OSEBNO IN PO TELEFONU, IZDAJANJE RAČUNOV IN EVIDENTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, PRIPRAVA DOKUMENTOV Z

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 09.05.2010
Naziv delodajalca: DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI MEDICINSKI CENTER D.O.O. ZALOŠČE

ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOG – M/Ž ; SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NADZOR NAD KAKOVOSTJO IN STROKOVNOSTJO

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Prijava je mogoča do: 17.04.2010
Naziv delodajalca: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

POSLOVNA SEKRETARKA – M/Ž ; ADMINISTRATIVNA IN ORGANIZACIJSKA PODPORA SODELAVCEM IN VODSTVU PODJETJA, SKRB ZA KOMUNICIRANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI, TEKOČE OBVEŠČANJE O NOVOSTIH, OSKRBA Z MARKETINŠKIM MATERIALOM, ORGANIZIRANJE SESTANKOV, VODENJE PREDPISANI

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Prijava je mogoča do: 12.04.2010
Naziv delodajalca: MREŽA NEPREMIČNIN D.O.O.