Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: Določen čas do 1. 5. 2011
Prijava je mogoča do: 14.04.2010
Naziv delodajalca: OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA

SOCIALNI PEDAGOG, DEFEKTOLOG – M/Ž ; O P I S-NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA,oEVIDENTIRA OTROKE S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN UČENJU, oSODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA, oVKLJUČUJE STARŠE PRI PRIPRAV
Wordpress website enhanced by true google 404